Lidmaatschap

Lidmaatschap

Een beroepsvereniging staat of valt natuurlijk met zijn leden. De FFBNL tracht de belangen van alle fasciatherapeuten te behartigen, of je nu net aan de opleiding gestart bent of reeds een ervaren rot in het vak bent.

Om zo goed mogelijk te kunnen werken is het belangrijk dat we een groot draagvlak hebben, m.a.w dat we zo veel mogelijk leden hebben. Lid worden heeft vele voordelen. Je vindt ze opgesomd onder deze rubriek, alsook de procedure om lid te worden. En nu, inschrijven maar!

Voordelen van een lidmaatschap

Naast de mogelijkheid om in te tekenen voor de groepsverzekering met een voordelig tarief op de BA-polis, waarin je verzekerd bent in de uitoefening van fasciatherapie en somato-psycho-pedagogie, hebben de FFBNL-leden ook gratis recht op:

 • Gratis “steunpunt”, het tijdschrift uitgegeven door FFBNL, dat 3 maal per jaar verschijnt met:
  - allerlei nuttige inlichtingen over fasciatherapie en over geplande activiteiten.
  - korte verslagen over voorbije activiteiten
  - wetenschappelijke informatie over fasciatherapie mdb.
  - vermelding van regionale activiteiten
 • Mogelijkheid om in te tekenen voor de groepsverzekering met een voordelig tarief op de BA- polis.
 • Vermelding van naam en praktijkadres op de ledenlijst die op aanvraag naar geïnteresseerden (patiënten, artsen, etc) verstuurd wordt.
 • Vermindering van de deelnameprijs voor activiteiten georganiseerd door FFBNL.
 • Mogelijkheid tot de aankoop van een eigen naambord met logo en de aankoop van naamkaartjes voorzien van een afsprakenrooster. Te bestellen via het economaat.
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van de juridische dienst aangeboden door Acerta.

Lidgelden

In het kader van een nauwere samenwerking tussen FFBNL en Axxon zijn er belangrijke verschuivingen in het betalen van het lidgeld.

De reden voor deze samenwerking ligt voornamelijk in de mogelijkheid die er door Axxon gecreëerd wordt, dat we onder de grote koepel van de kinesitherapie een ABCIG kunnen vormen. Dit is een apart luik binnen Axxon die de leden met een bijzondere beroepsbekwaamheid behartigd, binnen de kinesitherapie, voor ons de fasciale kinesitherapie.
Momenteel lopen er nog steeds gesprekken binnen de erkenningscommissies om ook voor de fasciatherapie een bijzondere beroepsbekwaamheid te voorzien. Met het oog op verdere erkenning van ons beroep willen wij ons vanaf 2018 engageren om mee in te stappen in dit verhaal van de ABCIG.
Wat houdt dit concreet in?

Hieronder geven we nog schematisch de verschillende opties mee.
Aarzel niet om ons te contacteren indien er vragen zijn: philip.vandecruys@telenet.be
Gelieve ook adreswijzigingen tijdig mede te delen aan het secretariaat van Fascia College (admin@fascia.be) én aan FFBNL (annelien.desmedt@fascia.be)!
Ook als je je aansluit als nieuw lid bij FFBNL, graag een mailtje!

Wij rekenen alvast op jullie steun in het belang van ons mooi beroep:

lidmaatschap 2020:

Lidgeld FFBNL 2020:
- keuze met Axxon-ABCIG Fasciale kiné: 95€
- keuze zonder Axxon-ABCIG Fasciale kiné: 195€

Let op:

De Axxon-ABCIG bijdrage (265€) dient rechstreeks gestort te worden op hùn rekeningnummer met vermelding van "naam+ABCIG fasciale kine". Axxon rekeningnummer: op BE18 3631 0868 1365
FFBNL bijdragen dienen gestorten op het vertrouwde rekening nummer BE38 6528 0356 6472 -BIC BBRUBEBB– vzw FFBNL, ook graag met vermelding van "naam (+eventueel BA-polis)"


+ BA-POLIS: 170€


2de lid familie & studentenkortingen FFBNL:
- keuze met Axxon-ABCIG Fasciale kiné: 95€
- keuze zonder Axxon-ABCIG Fasciale kiné: 155€LET OP :

1°) na 1/3/2020: +25,00€ extra aan FFBNL !!!!

2°) De inschrijvingen voor het lidmaatschap worden afgesloten op 1 apil 2020. Nadien worden geen inschrijvingen meer aanvaard.


FAQ
Close

Menu