FAQ
Veelgestelde vragen

Patiënten

Hoe vind ik een geschikte therapeut?

Op onze website staat er een therapeutenlijst, waar je kan zoeken op naam, op gemeente maar ook op regio. Al de therapeuten die op deze lijst staan, hebben hun diploma behaald en scholen regelmatig bij.
Je vindt de lijst hier.

Hoe lang duurt een sessie fasciatherapie?

Een sessie fasciatherapie duurt minstens 30 minuten. De meeste therapeuten werken echter 45 minuten tot 1 uur per patiënt.

Hoeveel sessies fasciatherapie zijn nodig?

Het aantal sessies fasciatherapie wordt uiteraard bepaald door de ernst van de klacht van de patiënt, alsook door de duur van de klacht. Het spreekt voor zich dat ernstige klachten die al lang aanslepen, vaak meer tijd vragen dan de meeste acute klachten. Goed overleg met je therapeut is belangrijk om inzicht te krijgen in het te verwachten aantal sessies.

Hoeveel kost een sessie fasciatherapie?

Er is geen vaste prijs voor een behandeling fasciatherapie. De therapeut bepaalt zelf de kostprijs van de behandeling.

Deze is afhankelijk van de tijd die de behandeling duurt en of de therapeut al dan niet geconventioneerd is. Sommige fasciatherapeuten werken als geconventioneerde kinesitherapeuten. Anderen zijn gedeconventioneerd.

Is er een tussenkomst van de mutualiteit?

Er zijn:

  • geconventioneerde kinesitherapeuten: terugbetaling zoals voorgeschreven door RIZIV
  • gedeconventioneerde kinesitherapeuten: verminderde terugbetaling met uitzondering van de WIG’s
  • kinesitherapeuten die werken zonder RIZIV: geen terugbetaling
  • osteopaten: terugbetaling vanuit de private kas van de ziekendfondsen.
Elkeen heeft zijn eigen tarief. Al naargelang het statuut dat de fasciatherapeut aanneemt en de tijd die de fasciatherapeut besteedt aan een behandeling, wordt het tarief bepaald. Indien de therapeut 45 min of 60 min werkt, ligt het tarief hoger dan bij iemand die 30 min besteedt aan een behandeling. De frequentie van behandelen zal normaal gezien dalen bij langere behandelingen.

Geïnteresseerden in de opleiding

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen aan de opleiding fasciatherapie?

Om deel te nemen aan de opleiding fasciatherapie moet je geschoold zijn als kinesitherapeut of als arts. Na aanvaarding van een dossier, is het mogelijk om als vrij student de opleiding te volgen indien je geen diploma kinesitherapie of geneeskunde hebt. Als vrij student is het uiteraard niet mogelijk om het diploma te behalen. Niet kinesitherapeuten kunnen eveneens terecht in de opleiding perceptieve pedagogie of somato-psychopedagogie.

Hoe lang duurt de opleiding fasciatherapie?

De volledige opleiding duurt 24 seminaries van dagen. De opleiding wordt onderverdeeld in verschillende modules: fasciatherapie-somatologie (14 seminaries), fasciatherapie-pulsologie (3 seminaries) en somato-psychopedagogie (7 seminaries).

Is het nodig om de volledige opleiding te volgen, of kan ik à la carte seminaries uitkiezen?

Elk seminarie bouwt verder op het vorige. Het is dus niet mogelijk om seminaries à la carte uit te kiezen. Wanneer je een seminarie door omstandigheden afwezig bent, kan je dit steeds het volgende jaar inhalen.

Hoe ziet een seminarie fasciatherapie eruit?

Ongeveer een derde van de tijdsduur van seminarie wordt gespendeerd aan theorielessen: topologische en dynamische anatomie, fysiologie, pathologie, filosofie, pedagogie, theorie van de fasciatherapie. Het merendeel van de tijd wordt geïnvesteerd in praktijklessen: manuele behandeling, bewegingstherapie en introspectie. Na elke praktijkles wordt een duidelijk plan gemaakt voor de integratie van de geziene leerstof.

Hoe kan ik me inschrijven voor de opleiding?

Download het inschrijvingsformulier, druk af, vul in en onderteken het. Mail het door naar registration@fascia.be of admin@fascia.be. Bij ontvangst van het document krijgt u bevestiging van uw inschrijving. Kijk zeker ook in uw spambox!

Zijn er examens af te leggen?

Het 14e en het laatste seminarie (24) zijn evaluatieseminaries. Dit betekent concreet dat de docenten je zeer individueel zullen begeleiden om een beeld te krijgen van je sterke punten en van je verder te ontwikkelen aspecten.

Uit ervaring weten we dat dit meer een integratie seminarie is, dan een "klassiek" examen zoals je dat hebt gehad in je opleiding tot kinesitherapeut.

Moet ik een eindwerk/thesis schrijven?

Ja, een eindwerk is een van de eindtermen van de opleiding.
Er wordt ook een portfolio aangelegd, die al je taken en examens bundelen. Dit telt mee in de eindevaluatie.

Komt de opleiding in aanmerking voor Vlaams OpleidingsVerlof of VOV (vroegere Educatief Verlof)?

Ja, de opleiding komt in aanmerking voor VOV. Aan het einde van elk trimester wordt een attest van aanwezigheid uitgereikt, indien nodig.
Om dit aan te vragen bij uw werkgever, heb je informatie nodig die beschikbaar staat op onze website

Kan ik de kmo portefeuille gebruiken voor het betalen van de opleiding?

Inderdaad, als zelfstandige of onderneming kan je gebruik maken van de kmo portefeuille. Voor de procedure verwijzen we je naar de website van de kmo portefeuille. De gegevens van Fascia College, nodig voor je aanvraag, vind je hier.

Voor fasciatherapeuten

Ik wens me in te schrijven voor een seminarie. Hoe doe ik dit?

We hebben steeds een manueel ondertekend document nodig. Dit kan je hier downloaden. Graag dit digitaal doorsturen naar het secretariaat.

Moet ik al de seminaries in één keer betalen of kan ik per seminarie betalen?

Je kan elk seminarie apart betalen. Vergeet niet telkens een inschrijvingsformulier op te sturen. Administratief is het makkelijker om enkele seminaries te bundelen in een kmo portefeuille. Maar dat hoeft niet.

Ik heb een aanwezigheidsattest voor mijn werkgever nodig.

Dit attest wordt je automatisch toegezonden na elk seminarie. Mocht je het niet ontvangen hebben, kan je steeds het secretariaat contacteren.

Ik heb betaald voor de beroepsaansprakelijkheid verzekering, maar heb geen individuele polis of bewijs hiervan gekregen.

Dit is normaal. Je bewijs van betaling (bankuittreksel en factuur van je lidgeld van de beroepsvereniging) volstaat het bewijs dat je de groepspolis hebt onderschreven. Er worden geen individuele polissen opgemaakt. Je vindt de groepspolis hier.

Wat zijn de voorwaarden om opgenomen te worden in de therapeutenlijst op het internet?

In de eerste plaats moet je de opleiding beëindigd hebben en je diploma gehaald hebben. Daarnaast moet je minstens een seminarie 'continue vorming' per kalenderjaar volgen in België of het buitenland. Tenslotte moet je lid zijn van de beroepsvereniging.

FAQ
Close

Menu