privacy-policy

privacy-policy

We respecteren uw privacy.

VZW ELB hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw gegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VZW ELB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR).

Het e-mailadres dat het individu doorgeeft aan het secretariaat van de VZW ELB wordt gebruikt voor het versturen van informatieve nieuwsbrieven met betrekking tot opleiding, navorming of activiteiten georganiseerd vanuit de VZW ELB. Het individu kan zich ten allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrieven. Dit doet hij door onderaan een nieuwsbrief aan te geven dat hij zich wenst uit te schrijven.

VZW ELB heeft overzicht van de persoonsgegevens met het oog op de dienstverlening die zij moet kunnen geven aan het individu.

Persoonsgegevens blijven bewaard totdat het individu vraagt om gegevens te wissen uit de database. Dit gebeurt door een aanvraag te sturen naar info@fascia.be.

De gegevens die het individu aan de VZW ELB doorgeeft, worden onder geen enkel beding doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

De persoonsgegevens die de student fasciatherapie – student perceptieve pedagogie – student somatopsychopedagogie of fasciatherapeut (hierna allen vermeld als het individu) doorgeeft aan het secretariaat van VZW ELB, verschijnen - mits toestemming van deze personen – op de website www.fascia.be onder het luik “zoek een therapeut”. Hierbij kan het individu zelf aangeven welke gegevens hij op www.fascia.be wenst te zetten. Het individu kan te allen tijde aangeven of hij al dan niet in het therapeutenregister wil verschijnen.

VZW ELB geeft wel na elke activiteit een lijst met geaccrediteerde kinesitherapeuten door aan het Pro Q Kine V zodat deze accreditatiepunten kunnen toekennen aan de individuen in kwestie. Deze lijst bevat de naam- en voornaam en het ProQ-erkennigsnummer van de geaccrediteerde individuen.

VZW ELB is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
VZW ELB – Fascia College
Oude Abdij Drongen
Drongenplein 26B6
9031 Drongen
info@fascia.be

FAQ
Close

Menu